Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/syntsflh/speedclock.se/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 63

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/syntsflh/speedclock.se/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 73

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/syntsflh/speedclock.se/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 89

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/syntsflh/speedclock.se/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 102

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/syntsflh/speedclock.se/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 111

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/syntsflh/speedclock.se/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 40

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/syntsflh/speedclock.se/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 51

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/syntsflh/speedclock.se/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 68

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/syntsflh/speedclock.se/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 82

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/syntsflh/speedclock.se/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 91
Välj en sida

Webbdesign från en svensk byrå i Solna

Webbdesign innebär processen att skapa en webbplats med en huvudsaklig grafisk design. Inom webbdesign hör till att bestämma storlek på fonten, färgskalor, bilder, logotyper och andra grafiska element som är av betydelse för webbdesign.

Our Service

Vad är egentligen webbdesign?

Vad är webbdesign? Jo, kort och gott innebär det att man bygger ihop en hemsida från en skiss till en färdig hemsida som ska vara både användarvänlig och elegant. Några cases vi haft är Ettansmopeder och itsdesign.

BILLIGT PRIS

IT är en väldigt bred bransch, det finns ofantligt många titlar inom branschen och det kan vara svårt att hålla koll på vem som gör vad. Vi reder ut vad en webbdesigner gör och vilka egenskaper de besitter.

BETALSKYDD

Webbdesigner har som huvudsakliga ansvar att bygga och designa en hemsida. En webbdesigner besitter kunskaper om hur man gör en webbsida visuellt attraktiv för den tänkta användaren och hur man gör en webbsida funktionell och användarvänlig.

SÄKRA LÖSNINGAR

Hemsidans struktur är väldigt viktig att tänka på för en webbdesigner. Man måste ha en god genomtänkt struktur för att besökaren ska stanna kvar på hemsidan och slutligen konvertera till betalande kund.

Hur jobbar speedclock?

Varför välja oss?

Vi arbetar bland annat med att välja bilder, logotyper, typsnitt, och annat som gör det visuellt attraktivt för besökaren.

Som webbdesigner bör man vara tekniskt lagd, ha sinne för färg, form och vara strukturerad. SpeedClock har utbildats av KTH.

<h1><h2>h3> vad är det?

Kodar vi alla sidor=?

När man arbetar som webbdesigner kodar man i bland annat Javascript, CSS och XML bland mycket annat. Men design är det huvudsakliga arbetsområdet. Dock bör man ha vissa kunskaper inom programmering och kodning då designen måste utvecklas utefter hur sidan programmeras.

Skillnaden på en webbdesigner och webbutvecklare är att webbutvecklaren arbetar främst med den tekniska biten, alltså programmering av hemsidan. Webbdesigner har ofta kunskap inom designprogram och inom textproduktion, vilket är viktigt för webben och SEO (Search Engine Optimization).

Support

Så arbetar vi med din sida

Olika steg inom webbdesign

Behovsanalys – Man börjar alltid med att göra en behovsanalys för hemsidan som skall byggas. Vad behöver vi? Vem är sidan till för? Vad saknas och vad skall tas bort?

Idé – Här strukturerar man upp vilken utformning hemsidan ska ha.

Designförslag – Efter behovsanalys och idé går man vidare och designar hemsidan.

Webbutveckling – Här kommer utvecklingsbiten in i bilden, detta innebär helt enkelt att hemsidan byggs upp efter de strukturer man satt.

Lansering – När alla är nöjda och glada kan hemsidan slutligen lanseras.